užitečné články

Vylepšete svou paměť pomocí technologie Chunking

Většina z nás je schopna uložit do naší krátkodobé paměti pouze asi čtyři až sedm různých položek. Jedním ze způsobů, jak překonat tento limit, je použít techniku ​​zvanou chunking. Seskupením několika položek do jednoho většího celku si budete moci pamatovat mnohem více.

Chunking zahrnuje vytvoření něco více smysluplného - a proto nezapomenutelného - ze zdánlivě náhodných kousků informací. Jedním z příkladů je, pokud si potřebujete zapamatovat seznam věcí - například nákup fíků, salátů, pomerančů, jablek a rajčat - můžete vytvořit slovo z prvních písmen (např. „FLOAT“), což je snadněji zapamatovatelné než jednotlivé položky. Pokud jste se někdy pokusili zapamatovat si telefonní číslo vytvořením slova (nebo slov) z písmen na číselné klávesnici telefonu, použili jste chunking.

Atlantik nedávno zdůraznil hodnotu kousků na základě myšlenek v knize neurovědce Daniela Bore. V jedné studii přešel vysokoškolský dobrovolník po 20 měsících od zapamatování sedmimístné sekvence k zapamatování 80místné sekvence pomocí chunkingu. Dobrovolník byl běžcem trati, takže seskupil čísla podle doby běhu: například 3492 se stal 3 minuty a 49, 2 sekundy.

Přiřazení významu těžko zapamatovatelným věcem, jako jsou čísla a písmena, je také to, co se hraje za strategiemi používanými mistry v paměti.

Chunking však není jen technikou paměti. Bor tvrdí, že toto rozpoznávání vzorů je zdrojem lidské kreativity. Snažíme se přirozeně vytvářet a hledat vzory a spojovat nesourodé věci dohromady.

S sebou je snažit se vidět spojení a udělat něco smysluplnějšího z částí, které se pokoušíte zapamatovat, a praktikovat rozpoznávání vzorců, aby živilo vaši kreativitu a posílilo mozek:

Vědomí a chunking nám umožňují proměnit nudný kal nezávislých epizod v našich životech v třpytivý hustý web propojený všemi nesčetnými vzory, které spatřujeme. Stává se smyčkou pozitivní zpětné vazby, což ještě zjišťuje snazší detekci nových připojení a vytváří doménu zralou pro pochopení toho, jak věci skutečně fungují, pro dosažení této mimořádně silné říše rozlišování mechanismu věcí. Současně se náš paměťový systém stává mnohem účinnějším, efektivnějším - a inteligentnějším - než by to kdy mohlo být bez takto rafinovaných metod pro extrahování užitečné struktury ze surových dat.

Použití rozpoznávání vzorů pro zlepšení paměti a kreativity Atlantik