zajímavý

Toto video vysvětluje, jak správně používat spojovník, En Dash a Em Dash

Když píšete, gramatika a interpunkce mohou být složité. Pokud si nejste jisti, jaké jsou všechny pomlčky nebo jak je používat, toto video jasně vysvětluje rozdíly mezi spojovníkem (-), pomlčkou (-) a pomlčkou em (-).

Ve videu z kanálu New Yorker na YouTube porušuje Comma Queen Mary Norris pravidla pro všechny tři pomlčky. Pomlčka je nejkratší známka a používá se k vytváření složených slov (jako je škvárový blok) a když na konci řádku zlomíte slovo. Mid-length en pomlčka je hybridní interpunkční znaménko, které se používá střídmě střídmě, aby spojilo dvě sloučeniny (jako The New York - New Haven Railway), nebo pro sportovní skóre (jako Yankees vyhráli 5-0). Nakonec je pomlčka em nejdelší z pomlček a běžně se používá ve dvojicích, aby nahradila nadměrnou interpunkci ve větě a trochu vyčistila věci. Norrisův příklad vypadá takto:

Nedávná vyšetřování - včetně probíhajícího případu zahrnujícího muže, o kterém se předpokládá, že byl vedoucím tunelem Sinaloa s nejvyšším hodnocením - poskytly některé odpovědi.

Pokud nevíte, jak je používat, pomlčky mohou být matoucí, ale při správném použití mohou být opravdu silné. Teď můžete být trochu chytřejší.

Čárka královna: Mad Dash | Youtube