užitečné články

"Impediment to Action Advances Action."

Život vždy představuje boje. Když se věci zdají beznadějné, je snadné cítit, že opozice vůči vašim cílům se nikdy nezastaví. Tato opozice však může přinést i přesný druh akce, kterou potřebujete.

Jako citát připsaný římskému císaři Marcus Aurelius uvádí: „Překážka v akci postupuje. To, co stojí v cestě, se stává cestou. “Stojící u zdi opozice je zastrašující, ale také vytváří motivaci. Znalost zdi, kterou musíte vyšplhat, vás může donutit najít cestu přes ni.

Konflikt není nikdy snadný. Je to nepříjemné, stresující a děsivé. Někdy se může cítit tak ohromující, že si nejste jisti, jak pokračovat. Pokud však dokážete přijmout konflikt, který stojí před vámi, přijmout problém tak, jak je, a připravit se na výzvu, můžete najít způsob, o kterém jste nevěděli, že tam byl.

"Překážka v akci postupuje." To, co stojí v cestě, se stává cestou. “| Dobré čtení prostřednictvím podnikatele