užitečné články

Použijte pravidlo 3-4-5 pro hraní perfektního rohu

Pro konstrukční účely namísto rámovacího čtvercového nástroje vytvořte rohový čtverec, použijte míru pásky a trochu geometrie pro dosažení dokonale čtvercového rohu pokaždé.

V klasickém příkladu matematiky ve třídě, která vyhovuje reálným aplikacím, lze Pythagorovu větu použít při stavbě kůlny nebo jakékoli struktury, která vyžaduje přesné rohy. Pythagorova věta uvádí, že čtverec přepážky (strana naproti pravému úhlu) se rovná součtu čtverců na dalších dvou stranách. Toto je zobrazeno jako A na druhou + B na druhou = C na druhou a je známo jako pravidlo 3-4-5 ve výstavbě.

Jak je ukázáno ve videu výše, pomocí měření pásky změřte a označte jednu desku na 3 stopách a druhou desku na 4 stopách a poté umístěte desku přímo přes obě značky. Třetí deska by se měla rovnat 5 stop a dát vám čtvercový roh. Funguje pokaždé.

Triky se stavebními nástroji Ethan Ewing (YouTube)